Hva vi vil med penger.org

La oss begynne med det andre ordet i overskriften. Ordet vi. Med vi menes her menneskene bak domenet penger.org. Hvem disse menneskene er, er underordnet hva vi vil med dette prosjektet. Hensikten med penger.org er å undervise i hva penger er og hva det ikke er. Hva kan penger brukes til? Hvordan man kan sikre … Les mer