Telenor samler unge talenter fra Europa og Asia for å fremme fred

(Fornebu, 23. november 2017) I samarbeid med Nobels Fredssenter arrangeres Telenor Youth Forum for femte gang i Oslo den 8. desember. Her blir unge sosiale aktivister fra markeder hvor Telenor opererer utfordret til å finne digitale løsninger på globale, samfunnsmessige problemer.

Av nesten 8000 søkere har..

Kilde

Bjørn Are SolstadTelenor samler unge talenter fra Europa og Asia for å fremme fred
les mer

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 21. november 2017 kjøpt 12 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 84,9089. Etter dette har Stiftelsen 380 875 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i november 2017.

 
Denne oppl..

Kilde

Bjørn Are SolstadVeidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL
les mer

Sbanken ASA : Meldepliktig handel

Styret i Sbanken ASA besluttet den 5. juli 2017 at ansatte i Sbanken ASA tilbys å kjøpe aksjer fra selskapet med en rabatt på 750 – 1 500 kroner som en del av selskapets aksjekjøpsprogram.

På vegne av Sbanken ASA har DNB Markets den 21. november 2017 kjøpt 3 400 aksjer til bruk i Sbankens aksjeprogram for ansatte.

..

Kilde

Bjørn Are SolstadSbanken ASA : Meldepliktig handel
les mer

Norsk Hydro: PÅMINNELSE – Invitasjon til Hydros kapitalmarkedsdag 30. november og 1. desember, 2017

Vedlagt følger invitasjon til Hydros kapitalmarkedsdag 30. november og 1. desember 2017, i London.

Hvis dere ikke har registrert dere ennå, ber vi om at dere gjør det snarest gjennom den følgende lenken, <a href="https://www.globenewswire.com/Tracker?data=y7LZe_8c5hRP9ejS2XNeTzfLNoi..

Kilde

Bjørn Are SolstadNorsk Hydro: PÅMINNELSE – Invitasjon til Hydros kapitalmarkedsdag 30. november og 1. desember, 2017
les mer

Statoil ASA: Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) 15. november 2017 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 17. november 2017 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 11.006.661 aksjer.

<p class="hugin..

Kilde

Bjørn Are SolstadStatoil ASA: Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer
les mer

Yara kjøper Vale Cubatão Fertilizantes i Brasil

Oslo, 17 november 2017:
Yara har inngått avtale om å kjøpe Vale Cubatão Fertilizantes-anlegget i Brasil fra Vale S.A., til en verdi av USD 255 millioner. Oppkjøpet vil etablere Yara som en produsent av nitrogengjødsel i Brasil, styrke selskapets produksjonskapasitet og utfylle Yaras eksisterende posis..

Kilde

Bjørn Are SolstadYara kjøper Vale Cubatão Fertilizantes i Brasil
les mer

Statoil ASA: Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) 15. november 2017 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 17. november 2017 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogramme..

Kilde

Bjørn Are SolstadStatoil ASA: Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer
les mer

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 16. november 2017 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 85,0460. Etter dette har Stiftelsen 348 875 aksjer i Veidekke.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


..

Kilde

Bjørn Are SolstadVeidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL
les mer

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 15. november 2017 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 84,6018. Etter dette har Stiftelsen 338 875 aksjer i Veidekke.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


..

Kilde

Bjørn Are SolstadVeidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL
les mer

Norway Royal Salmon ASA: Mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet Store Kvalfjord i Region Nord

NRS sin oppdrettsvirksomhet i Region Nord har mistanke om fiskesykdommen ILA ved lokaliteten Store Kvalfjord i Finnmark. Lokaliteten har 0,43 millioner fisk med en snittvekt på 2,2 kilo. NRS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor va..

Kilde

Bjørn Are SolstadNorway Royal Salmon ASA: Mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet Store Kvalfjord i Region Nord
les mer