Orkla ASA: Utvidelse av sertifikatlån

Orkla ASA har utvidet ISIN NO 001 0804958 med NOK 300.000.000 til NOK 800.000.000,-.

Innbetalingsdato:        22. september 2017
Forfall:                        2. oktober 2017
Kupong                       0,88 %
Tilrettelegger:             DNB Markets<br c..

Kilde

Bjørn Are SolstadOrkla ASA: Utvidelse av sertifikatlån
les mer

SpareBank 1 SMN : Utstedelse av ansvarlig lån

SpareBank 1 SMN har utstedt ett ansvarlig lån på NOK 250 millioner, med kupongrente 3 måneders Nibor + 1,45 prosentpoeng. Lånet har 12 års løpetid med innløsningsrett etter 7 år. Innbetalingsdato er 27. september 2017.

Lånet vil bli søkt notert på Nordic ABM.

Banken har kjøpt tilbake NOK 34 millioner i ansvarlig lån N..

Kilde

Bjørn Are SolstadSpareBank 1 SMN : Utstedelse av ansvarlig lån
les mer

Statoil ASA: Meldepliktig handel

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DNB 15. september 2017 kjøpt 557.325 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram.


Aksjene er kjøpt til kurs 152,86 kroner. Før viderefordeling til ansatte har Aksjespareprogrammet 10.790.122 aksjer.<..

Kilde

Bjørn Are SolstadStatoil ASA: Meldepliktig handel
les mer

Norsk Hydro: Endring i Hydros konsernledelse

Katarina Nilsson, konserndirektør for HR & Organization i Sapa, vil bli utnevnt til konserndirektør for People & HSE i Hydro. Utnevnelsen er betinget av godkjenning av fra konkurransemyndigheter og sluttføring av Sapa-transaksjonen, som er ventet i andre halvdel av 2017.

Katarina Nilsson har en Master of Law-grad fra Universitetet i Lund, Sverig..

Kilde

Bjørn Are SolstadNorsk Hydro: Endring i Hydros konsernledelse
les mer

Skandiabanken ASA: Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 14. september 2017.

Ekstraordinær generalforsamling i Skandiabanken ASA ble avholdt den 14. september 2017. Alle forslag på agendaen, jf. innkallingen til generalforsamlingen som ble publisert 24. august 2017, ble vedtatt.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om endring av selskapets vedtekter for å endre foretaksnavn. Endringen trer i kraft 6…

Kilde

Bjørn Are SolstadSkandiabanken ASA: Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 14. september 2017.
les mer

Norway Royal Salmon ASA: Meldepliktig handel – forlengelse av TRS avtale

Norway Royal Salmon ASA («NRS») har i dag forlenget en TRS (Total Return Swap) på 1.775.377 aksjer i NRS til 15. mars 2018. I forbindelse med nevnte TRS avtale har NRS inngått en kontraktsmessig rett til å erverve 1.775.377 aksjer i NRS til NOK 170,80985 per aksje. Etter denne forlengelsen eier NRS 82.443 egne aksjer og har kontraktmes..

Kilde

Bjørn Are SolstadNorway Royal Salmon ASA: Meldepliktig handel – forlengelse av TRS avtale
les mer

Aurskog Sparebank: Nedkvittering og utvidelse i obligasjonslån

Aurskog Sparebank har utført følgende nedskrivning og utvidelse i obligasjonslån med oppgjørsdato 18. september 2017:
 
AURG25 PRO, ISIN NO0010683931 – nedkvittering MNOK 70. Nytt utestående beløp er MNOK 142.
 
AURG36 PRO, ISIN NO0010791783 – utvidelse MNOK 70. Nytt utestående beløp er MNOK 270 (ramme MN..

Kilde

Bjørn Are SolstadAurskog Sparebank: Nedkvittering og utvidelse i obligasjonslån
les mer

Aurskog Sparebank: Nedkvittering og utstedelse av nytt obligasjonslån

Aurskog Sparebank har utført følgende nedskrivning og utstedelse av nytt obligasjonslån med oppgjørsdato 15. september 2017:
 
AURG33 PRO, ISIN NO0010758246 med forfall 22.11.2017- nedkvittering MNOK 100. Nytt utestående beløp er MNOK 0.
 
Nytt obligasjonslån ISIN NO0010805906 med forfall 15.06.2020 – utstedelse MNOK 100(ramme MNOK 300)
..

Kilde

Bjørn Are SolstadAurskog Sparebank: Nedkvittering og utstedelse av nytt obligasjonslån
les mer

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 12. september 2017 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 102,25. Aksjene er direkte videresolgt til en ansatt i Veidekke. Etter dette har Stiftelsen 216 573 aksjer i Veidekke.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

<..

Kilde

Bjørn Are SolstadVeidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL
les mer

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 8. september 2017 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 102,30. Etter dette har Stiftelsen 216 573 aksjer i Veidekke.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


..

Kilde

Bjørn Are SolstadVeidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL
les mer